Cover
CĂUTĂM COMPANII RESPONSABILE
Doar lucrând împreună ne putem asigura un viitor în care să prospere atât oamenii cât și natura.

DE CE LUCRĂM CU SECTORUL PRIVAT?

Schimbarea practicilor de afaceri nesustenabile este esențială pentru a combate  schimbările climatice, diversificarea surselor de energie curată și utilizarea responsabilă a resurselor naturale.

După cum demonstrează și Raportul Planeta Vie din 2018, provocările legate de mediul înconjurător sunt prea mari, prea interconectate și prea urgente pentru ca o singură organizație să le rezolve. Prin urmare, WWF caută să lucreze cu cei care au cel mai mare potențial de a reduce amenințările și de a găsi împreună soluții la provocările legate de natură.

Sectorul de afaceri reprezintă o mare parte din economia globală, deci companiile au și responsabilitatea să se asigure că resursele naturale și ecosistemele care stau la baza afacerilor sunt utilizate în mod durabil. De asemenea, companiile sunt pregătite să se adapteze rapid și să contribuie la găsirea de soluții inovatoare necesare pentru a realiza schimbarea.

Prin colaborarea cu sectorul privat, WWF își propune să schimbe comportamente și să aducă rezultate privind conservarea și protejarea naturii, care altfel nu ar fi posibile.

CUM COLABORĂM CU COMPANIILE?

Colaborarea noastră cu companiile se bazează pe o înțelegere comună a problemelor, astfel încât și generarea soluțiilor să se bazeze pe o viziune împărtășită de ambele părți.

În general, distingem trei tipuri de parteneriate, bazate pe:

  1. Promovarea practicilor de afaceri durabile;
  2. Comunicare și sensibilizarea opiniei publice pe teme ce țin de natură și un stil de viață responsabil;
  3. Filantropie / sprijin financiar pentru derularea proiectelor de conservare a naturii.

CE NE DORIM DE LA O COMPANIE PARTENERĂ?

• Adoptarea unor operațiuni de producție mai bune și un lanț de aprovizionare responsabil a materiilor prime;
• Trecerea de la combustibili fosili la energie regenerabilă 100%;
• Implicarea împreună cu WWF pe teme de politici publice;
• Redirecționarea fluxurilor financiare pentru a sprijini gestionarea durabilă a ecosistemelor;
• Sensibilizarea consumatorilor cu privire la nevoia de consum responsabil;
• Susținerea financiară a eforturilor WWF de conservare a naturii, specii și habitate valoroase la nivel global.