Pădurile noastre

Pădurile sunt plămânii Planetei – absorb carbon și eliberează oxygen. Pădurile influențează favorabil regimul precipitațiilor, favorizează infiltrația apei în sol și alimentarea izvoarelor, previn inundațiile și asigură protecția culturilor agricole. Pădurile sunt casa apelor dar și a majorității animalelor, produc lemn, fructe de pădure și plante medicinale pentru comunitățile locale. Din păcate însă, raportul de evaluare a resurselor forestiere globale arată că peste 70% din păduri sunt amenințate de dispariție din cauza intervențiilor abuzive ale omului, dublate de efectele schimbărilor climatice.

Problema

Presiunea tot mai mare pe resursa de lemn din România, lipsa unei infrastructuri adecvate pentru administrarea pădurilor, dar mai ales absenta unei viziuni unitare pe termen lung, creează probleme mari în gestionarea acestei resurse naturale extrem de valoroase.

Tăierile ilegale sau iresponsabile duc la degradarea pădurilor și o dată cu aceasta la afectarea formelor de viață care trăiesc sau depind de bunăstarea ecosistemelor forestiere. Mai mult decât atât, distrugerea habitatelor influențează negativ calitatea vieții, siguranța și securitatea oamenilor crescând pericolul de alunecări de teren, inundații, eroziuni ale solului sau deșertificări.  Lipsa compensațiilor sau ajutoarelor de stat împiedică protejarea și conservarea a mii de hectare de păduri virgine / cvasi-virgine ori vegetații forestiere valoroase din proprietăți private.

Ce face WWF pentru păduri?

Ocrotim pădurile României! Degradarea ilegală sau legală a pădurilor României trebuie să înceteze!

Acționăm pentru păstrarea Valorilor Ridicate de Conservare adăpostite de pădurile din România și pentru promovarea celor mai bune practici pentru gospodărirea responsabilă a pădurilor ca bază a dezvoltarii durabile a comunităților locale.

Apărăm principiile durabile ale silviculturii românesti, promovăm soluții integrate pentru adaptarea silviculturii la noul context de mediu, economic și social

Milităm pentru transformarea pieții lemnului într-o piață mai transparentă și competitivă, ce manifestă toleranță zero față de tăierile ilegale și alterarea valorilor sociale sau de mediu. 

Solutii

  • Apărăm integritatea și susținem reconstrucția ecologică a Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare   Protejăm pădurile virgine din România prin identificarea, cartarea și includerea în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasi-virgine și în patrimoniul Mondial UNESCO.
  • Combatem tăierile ilegale prin susținerea dezvoltării sistemelor electronice de urmărire a lemnului - sistemul national SUMAL, sistemele Wood Tracking și Inspectorul Pădurii – ce pot fi folosite pentru monitorizarea  si verificarea transporturilor de lemn pe drumurile publice.
  • De peste 10 ani in România, susținem certificarea pădurilor într-un sistem credibil (FSC – Forest Stewardship Council) ca instrument de promovare a bunelor practici în silvicultură.  
  • Activăm pentru transformarea pieței actuale și a consumului, prin influențarea legislației și educarea consumatorilor.  
pasuri defrisate.png